Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleid conflicterende belangen

Conflicterende belangen

Laponder Assuradeuren bv is al vele jaren gevolmachtigde van een aantal grote Nederlandse verzekeringsmaatschappijen. De door Laponder Assuradeuren bv aangeboden verzekeringen worden onder andere aangeboden door Laponder Voortman en Voortman Assurantiën..

Wij kennen daarom een strikte scheiding in de uit te voeren werkzaamheden. Desondanks kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze rol als gevolmachtigde en onze rol als provinciaal werkende vezekeringsadviseur.

Wij onderkennen de volgende specifieke situaties die conflicterend kunnen zijn:

 • Toekenning van coulance schade-uitkering
 • Uitbetaling van een niet gedekte schade
 • Afwijzing van een gedekte schade
 • Conflicterende schuldvraag tussen een of meerdere verzekerden
 • B/M terugval al dan niet toepassen bij een nog niet afgewikkelde schade (discussie over de schuldvraag)
 • Hantering van een foutief premie-tarief
 • Verlening van korting (bijv. extra B/M-treden) op de premie
 • Acceptatie van een te zwaar risico in de volmacht
 • Onvoldoende of geen preventiemaatregelen eisen, waar deze wel vereist zijn
 • Afwijken van de geldende opzegtermijn
 • Afwijken van de premie respijt termijn (dekking niet opschorten bij non-betaling)

Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd:

 • de feitelijk leider en de directie van Laponder Assuradeuren B.V. zijn eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
 • Indien de bekende procedures, werkinstructies en kwaliteitsdocumenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist uiteindelijk de feitelijk leider en de directie van Laponder Assuradeuren B.V.
 • Afwijkingen van de genoemde procedures, werkinstructies en overige documenten worden genomen binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na schriftelijke toestemming van de feitelijk leider en de directie  van Laponder Assuradeuren B.V. of in afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met schriftelijke toestemming  van de  volmachtgever(s).
 • Indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan kan de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen gegeven worden aan de betrokken volmachtgever(s). De betrokken verzekeraar(s). 
 • in alle overige gevallen beslist de directie van ons kantoor.